Adductum
Adductum?

Adductum är latin och betyder tillföra. Om du är orkidefantast så känner du kanske även till att det finns en orkide med samma namn.

Outplacement / Karriärväxling

För personer som lämnar sin arbetsgivare på grund av arbetsbrist, omorganisation eller av andra orsaker, är det oerhört värdefullt att få hjälp av en personlig karriärcoach. Det skapar trygghet och ökar chansen att snabbt hitta en ny lösning.

Adductum arbetar med outplacement genom individuell coachning för att kunna möta varje deltagares personliga behov. Vi stöttar deltagaren i att ta nästa steg i karriären, som kan vara ett nytt jobb, start av egen rörelse eller studier. Adductum´s coacher fungerar som generatorer i processen att få deltagarna att fokusera framåt och därmed gå vidare.

© Copyright 2010

Adress
Linnégatan 41
114 58 Stockholm
Kontakt
070 317 62 52
info@adductum.se
Läs om
Coaching
Outplacement