Adductum


Nöjda kunder

Här presenterar vi ett antal nöjda kunder.

Ett axplock av Adductums kunder: ABG Sundal Collier, ASSA Abloy, Amore, ATG, Advokatfirma Lindahl, Deloitte, Dermarome, Finansinspektionen, Kanal75, Nasdaq OMX, SAS Component, Swedbank, TDC, Trafikverket och Evry. Se några röster från våra kunder till höger, dessa referenser finns att tillgå vid förfrågan.

Referenser

"Niclas var till stor hjälp och nytta för utveckling av Burgundys ledningsgrupp. Niclas gjorde att vi förstod varandras styrkor, svagheter, likheter och olikheter mycket bättre. Det förbättrade det redan goda klimatet ytterligare och gjorde oss till en mycket effektiv ledningsgrupp. Niclas var också till mycket bra stöd och hjälp när större delen av personalens sades upp i samband med OsloBörs köp av Burgundy. Niclas coachade och stöttade oss i jakten på nya uppdrag och jobb. Hans stöd gjorde att vi snabbt kunde gå vidare till nya utmaningar. Niclas är en väldigt erfaren person med en stor mängd energi som han gärna delar med sig av." Erik Ellqvist, Burgundy AB

"Niclas har coachat mig till att lyckats nå de mål vi satte upp vid vårt första möte. Han har gjort det på ett inspirerande och tydligt sätt med tydliga mål inför varje gång. Han har en djup kunskap med ledningsrelaterade frågor och inte minst affärsförståelse. Lägg därtill ett utmärkt sätt att arbeta med och förstå andra människor. Rekommenderar Niclas varmt!" Anders Jansson, Förlagschef Bonnier Academy

"Although I have been manager for many years I felt that it was fun and rewarding to get tools I easily could use. I got feedback; what is already working well and what I needed to work on. Niclas coaching was very powerful. We focused on what was relevant for me to work with and I have been helped to move forward and create change." Tulja Kivistö, Almega (f.d. HR direktör Evry)

"När jag först träffade Niclas så befann jag mig mitt i en vardag med ständig stress och en känsla av otillräcklighet både yrkesmässigt och privat. Genom Niclas klarsynta och ärliga sätt att arbeta med mig har min vardag förändrats. Fortfarande lika mycket att hinna med, men jag har fått förmågan och insikten, tack vare Niclas, att skapa ett inre lugn genom ärlig planering av dygnets alla uppdrag. Resultatet är en hög leverans på alla plan under lugna former med en god självkänsla, långsiktigt hållbart! Tack Niclas." Per Gefvert, Enhetschef Trafikverket

© Copyright 2010

Adress
Linnégatan 41
114 58 Stockholm
Kontakt
070 317 62 52
info@adductum.se
Läs om
Coaching
Outplacement