Adductum
Adductum?

Adductum är latin och betyder tillföra. Om du är orkidefantast så känner du kanske även till att det finns en orkide med samma namn.

Ledarutvecklingsprogram

Våra ledarutvecklingsprogram baseras på Adductums framgångsmodell:

För att prestera ännu bättre i affärsdimensionen behöver gruppen bli ett toppresterande team. För att maximera teamets potential krävs ansvarstagande individer. Vi arbetar med gruppen utifrån dessa tre dimensioner.

Vi anpassar ledarutvecklingsprogrammet utifrån era specifika behov och förutsättningar. Kontakta oss för ett första möte.

© Copyright 2010

Adress
Linnégatan 41
114 58 Stockholm
Kontakt
070 317 62 52
info@adductum.se
Läs om
Coaching
Outplacement