Adductum
Adductum?

Adductum är latin och betyder tillföra. Om du är orkidefantast så känner du kanske även till att det finns en orkide med samma namn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du kanske är VD som vill ha ut mer av din ledningsgrupp och dina chefer. Du har provat att skicka dem på ledarskapskurser, de är nöjda men du märker ingen skillnad. Dags att prova något nytt?

Eller så har du en ny gruppsammansättning och behöver snabbt få till en effektiv och toppresterande grupp. Du har inte tid med långdragna grupprocesser utan vill ha stark koppling till affärsmässiga resultat. Du vill heller inte vänta på att gruppen själv hittar sina former för du vet att de formerna kan bli fel. Börja redan idag med ett bra beslut och kontakta oss!

Vi erbjuder tjänster som riktar sig till såväl individ som grupp med inriktning på Human Management. Våra tjänster gör det möjligt för företag och organisationer att maximera sina resultat, vara fortsatt konkurrenskraftiga genom att maximera potentialen hos varje individ och grupp.

© Copyright 2010

Adress
Linnégatan 41
114 58 Stockholm
Kontakt
070 317 62 52
info@adductum.se
Läs om
Coaching
Outplacement