Adductum
Adductum?

Adductum är latin och betyder tillföra. Om du är orkidefantast så känner du kanske även till att det finns en orkide med samma namn.

Coaching

Bakgrunden till att man som arbetsgivare väljer att erbjuda coaching eller att man själv vilja jobba med sig tillsammans med en coach kan vara många. Till exempel att hitta nytt jobb, utvecklas i sin chefsroll, hantera stress bättre, få ”ordning på tillvaron”, hitta glädjen igen, våga mer och kanske våga nytt. Målet är egentligen alltid att utvecklas och att skapa en bestående förändring för att uppnå de förbättringar eller mål i det professionella såväl som det privata livet. Det ena är i högsta grad beroende av och påverkar det andra varför det är viktigt att se till helheten.

Därför tror vi på att coacha med 360 graders vinkel och inte välja att bara träna ett ben på tusenfotingen genom tex att bara se till det professionella även om det kan vara fokus.

Coachingen följer en väl beprövad process med dokumenterade resultat och under programmet skapas en personlig handlingsplan som kan följas under lång tid även efter det att programmet avslutats.

Coaching handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar och inte att servera summerad livserfarenhet eller råd. Men vi drar oss inte för att utmana – att sätta igång rörelser som är nödvändiga för att skapa förändring. Det handlar om att kommunicera bättre med sig själv och därmed bättre förstå både sig själv och andra. Coaching handlar också om att hitta ställen eller områden där man fastnat för att kunna göra något åt det. Därmed minskas upplevda hinder och man mår och preseterar bättre. I vår coaching hjälper vi våra klienter att identifiera och utveckla strategier och planer samt gå från ord till handling.

En viktig förutsättning för välbefinnande är att känna att vi utvecklas och lyckas med det vi gör. Det skapar motivation! Vi brukar säga att om man inte utvecklas så stagnerar självkänsla, utveckling och resultat. Utveckling i livet/jobbet är avgörande för att må bra och känna att man är framgångsrik och lyckas.

Varför fungerar coaching och vilka resultat kan den leda till?

Vi fokuserar på höga prestationer vilket är den enskilda faktor som är mest kännetecknande för framgångsrika människor Vi lär ut metoder och förhållningssätt som våra kunder använder själv i det dagliga arbetet eller i hemmet. Då vi fokuserar på resultaten och hela tiden följer upp alla framsteg skapar det motivation.

Här följer exempel på vad coachingen ger:
  • Tydliggör individens mål och värderingar
  • Formulerar mål som är konkreta, motiverande och mätbara
  • Lust, energi och effektivitet på jobbet och i hemmet
  • Motivation och fokus
  • Ökat självförtroende och självkänsla i ledarskapet, yrkesrollen eller bara helt enkelt som människa
  • Bättre livsbalans
  • Förmåga att hantera stress

© Copyright 2010

Adress
Linnégatan 41
114 58 Stockholm
Kontakt
070 317 62 52
info@adductum.se
Läs om
Coaching
Outplacement