Adductum
Adductum?

Adductum är latin och betyder tillföra. Om du är orkidefantast så känner du kanske även till att det finns en orkide med samma namn.

Affärsidé

Adductum erbjuder företag och organisationer tjänster som maximerar såväl individers som gruppers prestationsförmåga och resultat. De konsulter som driver programmen har kvalificerade utbildningar inom sina respektive expertisområden liksom gedigen erfarenhet och dokumenterade resultat. Vi brukar helt kort säga att vår affärsidé är: Adductum erbjuder företag och organisationer insikt och utveckling på individ och gruppnivå i syfte att skapa bättre kvalitativa och kvantitativa resultat.

Vår vision bygger vår tro att alla företag och därmed hela det svenska näringslivet skulle kunna arbeta smartare och med bättre resultat såväl ekonomiska som kvalitativa. Näringslivet är idag oerhört beroende av människans kompetens, erfarenhet och innovationsförmåga och därmed fokuserar våra tjänster på att utveckla och/eller vitalisera företagets viktigaste tillgång, dess hjärta och hjärna. Vi tror också att det är möjligt att kombinera detta med bättre hälsa som ibland är en bortglömd men avgörande förutsättning liksom att ha roligt under tiden. Summerat är vår vision att skapa ett smartare, roligare och friskare näringsliv i Sverige.

© Copyright 2010

Adress
Linnégatan 41
114 58 Stockholm
Kontakt
070 317 62 52
info@adductum.se
Läs om
Coaching
Outplacement